Henkilörekisterilain (471/87) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Osw05 Oy (Y 2111945-7)
Tunturikatu 16 A 1
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Osw05 Oy
Osw05-verkkopalvelun rekisteriasiat
Tunturikatu 16 A 1
00100 Helsinki

 

3. Rekisterin nimi

Osw05 Oy:n verkkopalvelun asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, verkkokaupassa tehtyjen ostosten toimittaminen asiakkaalle sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Nimi
– Postiosoite
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on verkkokauppaostoksen yhteydessä kerätyt asiakastiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä pyrkii hallinnoimaan rekisteriä hyvän tietoturvatavan mukaisesti asianmukaisella teknologialla.

 

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.